HR | EN

Muzejski časopisi - stanje i perspektive

Časopisi se u hrvatskome muzejskom izdavaštvu javljaju vrlo rano, ponekad i uz same početke rada muzeja poput Starohrvatske prosvjete (1895.) Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ili Bullettino di archeologia e storia Dalmata (1878.) Arheološkoga muzeja u Splitu. Mnogi od njih se objavljuju i danas u više-manje ustaljenoj periodičnosti i u višegodišnjem kontinuitetu kao jedno od sredstava kojima muzeji komuniciraju svoja stručna i znanstvena dostignuća u radu na muzejskoj građi te kulturnoj baštini područja u kojemu djeluju.

1. radionica - 23.3.2015.(više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski vodiči - tiskani i(li) elektronički

Muzejski su vodiči, kao još jedna specifična vrsta za muzejsko izdavaštvo, publikacije kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i postavima. Upravo su oni publikacije koje su namijenjene najširoj i najraznolikijoj publici! Stoga, muzejski vodiči zbog svojih značajnih muzeoloških funkcija te sadržajnih i formalnih specifičnosti, zahtijevaju posebnu pažnju muzeja i njihovih priređivača. Nužna specijalistička znanja, koja muzejski djelatnici ne stječu formalnim obrazovanjem, moći će se steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci.

1. radionica - 31.3.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Nakladnički izazovi za muzeje - publikacije za osobe s invaliditetom

Suvremeni muzeji su kao socijalno osjetljive i humane javne ustanove s visokom svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti konzumiranja kulturnih sadržaja pohranjenih u njihovim fondovima i na izložbama, otvoreni svima kategorijama posjetiteljima. Stoga svoje usluge muzeji nastoje pružiti i osobama s invaliditetom. Jedan od oblika komuniciranja su i publikacije koje trebaju biti priređene i izrađene prema standardima za pojedine skupine invalidnih osoba te u skladu s osnovnim elementima pojedinih specifičnih vrsta muzejskih publikacija.

1. radionica - 8.4.2013. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

1. radionica - 9.12.2015. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Elektroničko muzejsko nakladništvo

Na tematskoj radionici Muzejsko elektroničko nakladništvo iz ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu? nastojati će se obraditi važna pitanja vezana za osnovne sadržajne i formalne elemente elektroničkih publikacija koje su u muzejskoj djelatnosti prepoznate kao idealan medij za prenošenje specifičnih multimedijskih muzejskih poruka.

1. radionica - 17.12.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejske publikacije za djecu i mlade

Muzejske publikacije za djecu i mlade zauzimaju značajno mjesto u muzejskom nakladništvu zbog svojih specifičnosti i namjena. Na tematskoj radionici Muzejske publikacije za djecu i mlade nastojati će se definirati njihova svrha, razmatrati će se pitanja određivanja osnovnih odrednica sadržajne koncepcije pojedinih edukativnih publikacija s obzirom na njihovu namjenu i dob korisnika.

1. radionica - 16.04.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 27.10.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Što je to muzejski katalog?

Na radionici će se predstaviti osnovni sadržajni i formalni elementi koje treba zadovoljiti kvalitetan muzejski katalog. Cilj je odgovoriti na pitanja - što je muzejski katalog, zašto je katalog specifičan za muzejsko nakladništvo, koji su vrste i oblici muzejskoga kataloga?

1. radionica - 06.05.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 13.06.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar