HR | EN

Povjerenstva

Na temelju članka 16. pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci ("Narodne Novine", br. 97/10), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća ministar kulture imenuje:

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos

Predsjednica

 • Željka Bosnar-Salihagić, viša kustosica (Tiflološki muzej, Zagreb)

Zamjenica predsjednice

 • Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)

Članovi povjerenstva

 • mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

Zamjenici članova povjerenstva

 • Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)
 • Smiljana Petr-Marčec, muzejska savjetnica (Muzej Međimurja, Čakovec)

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf

Predsjednik

 • mr. sc. Dragan Dokić, konzervator savjetnik (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)

Zamjenik predsjednika

 • Zoran Svrtan, informatičar savjetnik (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Članovi povjerenstva

 • Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

Zamjenici članova povjerenstva

 • Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Dora Kušan Špalj, viša kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tajnica povjerenstava

 • Dorotea Kršnjavi, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, 10000 Zagreb, tel: 01/ 48 47 897; email: dkrsnjavi@mdc.hr

Lista ispitivača i zamjenika ispitivača za pojedine predmete

Opći dio - zakoni

 • mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

Posebni dio

Muzeologija

 • prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)
 • Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)

Muzeografija

 • Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Osnove muzejske dokumentacije

 • mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Dora Bošković, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

Osnove muzejske pedagogije

 • Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja (Muzej za umjetnosti i obrt, Zagreb)
 • mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)

Primjena informatičke tehnologije u muzejskoj djelatnosti

 • mr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe - za restauratore

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

 • mr. sc. Dragan Dokić, konzervator savjetnik (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)
 • Alma Orlić, muzejska savjetnica, restauratorica (u mirovini)

Metal, keramika i staklo

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Damir Doračić, restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tekstil

 • Iva Čukman, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Nerina Eckhel, kustosica, viša preparatorica (Etnografski muzej, Zagreb)

Kamen

 • Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)
 • Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe

 • Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Goran Bekina, fotograf (Konzervatorski odjel u Bjelovaru)

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za preparatore

Metal

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Damir Doračić, restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Keramika

 • Josip Fluksi, konzervator, akademski kipar (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Đeni Gobić, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Drvo

 • Ivica Živko, viši preparator (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Romana Jagić, konzervator restaurator savjetnik (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Tekstil

 • Dora Kušan Špalj, viša kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Iva Čukman, viša resturatorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Papir

 • mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)
 • mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik

Kamen

 • Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)
 • Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Zoološka struka

 • Mladen Vajdić, viši preparator (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Geološko-paleontološka struka

 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)
 • Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare

 • mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (UNIDU)
 • Žana Matulić Bilać, konzervator-restaurator savjetnik (HRZ - Restauratorski odjel Split)

Muzejski tehničar mineraloško-petrografske struke

 • mr. sc. Biserka radanović Gužvica, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Dragan Bukovac, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar geološko-paleontološke struke

 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)
 • Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Muzejski tehničar biološke struke

 • dr. sc. Nikola Tvrtković, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb) (u mirovini)
 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Lista mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci

Za zvanje kustosa

Povijest umjetnosti

Opći muzeji

 • Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • dr. sc. Jasna Galjer (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • Mladen Radić, viši kustos (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Ankica Babin, muzejska savjetnica (Muzej grada Kaštela, Kaštel Lukšić)
 • Vjekoslava Sokol, muzejska savjetnica (Muzej grada Splita, Split)
 • Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)

Galerije

 • mr. sc. Daina Glavočić, muzejska savjetnica (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka)
 • mr. sc. Jasminka Najcer-Sabljak, viša kustosica (Galerija likovnih umjetnosti, Osijek)
 • Ana Medić, viša kustosica (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb)
 • Đurđa Petravić, muzejska savjetnica (Moderna galerija, Zagreb)

Primjenjena umjetnost

 • Lada Ratković - Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)
 • Nela Tarbuk, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • mr. art. Radmila Biondić, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Helga Zglav - Martinac, muzejska savjetnica (Muzej grada Splita, Split)
 • Marija Ivetić, muzejska savjetnica (Muzej grada Pazina, Pazin)

Povijest

 • Ela Jurdana, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)
 • mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)
 • Mladen Radić, viši kustos (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Spomenka Težak, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)
 • Tomislav Pavičić, muzejski savjetnik (Muzej grada Šibenika, Šibenik)

Etnologija

 • Smiljana Petr - Marčec, muzejska savjetnica (Muzej Međimurja, Čakovec)
 • dr. sc. Iris Biškupić Bašić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)
 • Slavica Moslavac, muzejska savjetnica (Muzej Moslavine Kutina, Kutina)
 • mr. sc. Branka Šprem - Lovrić, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro Selo" Kumrovec, Kumrovec)
 • Vlasta Šabić, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)
 • mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica (Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci)

Arheologija

 • Ante Rendić - Miočević, muzejski savjetnik (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Želimir Škoberne, muzejski savjetnik (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Maja Krznarić Škrivanko, viša kustosica (Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci)
 • dr. sc. Maja Petrinec, muzejska savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split)
 • dr. sc. Kristina Mihovilić, muzejska savjetnica (Arheološki muzej Istre, Pula)
 • dr. sc. Radomir Jurić, muzejski savjetnik (Arheološki muzej Zadar, Zadar)

Mineraloško-petrografska struka

 • mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Dragan Bukovac, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Sanja Vidović, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Koraljka Klepač, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Geološko-paleontološka struka

 • mr. sc. Jakov Radovčić, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Koraljka Klepač, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)
 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

Biološka struka

 • dr. sc. Nikola Tvrtković, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb) (u mirovini)
 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Sanja Vidović, viša kustosica (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Antica Bregović, muzejska savjetnica (Gradski muzej Varaždin, Varaždin)
 • Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Tehnička struka

 • Davor Fulanović, muzejski savjetnik (Tehnički muzej, Zagreb)
 • Neda Staklarević, muzejska savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)
 • Nikša Mendeš, viši kustos (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka)

Kustosi čija je tema pismenog rada iz područja

Muzeologije

 • prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Dokumentacije

 • mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Markita Franulić, viša dokumentaristica (Tehnički muzej, Zagreb)
 • dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet, Zagreb)

Za zvanje muzejskog pedagoga

 • Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • mr. sc. Željka Jelavić, viša kustosica (Etnografski muzej, Zagreb)
 • Lada Laura, viša muzejska pedagoginja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split)
 • Giulia Codacci - Terlević, viša muzejska pedagoginja (Arheološki muzej Istre, Pula)
 • Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka)

Za zvanje dokumentarista

 • mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Dora Bošković, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)
 • Markita Franulić, viša dokumentaristica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)
 • Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)
 • Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Za zvanje muzejskog informatičara

 • mr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Zoran Svrtan, informatičar savjetnik (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Za zvanje restauratora

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

 • Alma Orlić, muzejska savjetnica (u mirovini)
 • mr. spec. Zlatko Bielen, konzervator - restaurator savjetnik (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)
 • mr. sc. Dragan Dokić, konzervator savjetnik (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara)
 • Stjepan Jerković, konzervator - restaurator savjetnik (Muzej Međimurja, Čakovec)

Metal, keramika i staklo

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Janko Jeličić, viši kustos (u mirovini)
 • Đeni Gobić, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)
 • Damir Doračić, restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Šime Perović, restaurator (Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar)

Tekstil

 • Iva Čukman, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Nerina Eckhel, viši preparator (Etnografski muzej, Zagreb)
 • Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Kamen

 • Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)
 • Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split)
 • Đeni Gobić, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Za zvanje fotograf

 • Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Goran Bekina, fotograf (Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Bjelovar)
 • Živko Bačić, fotograf (Konzervatorski odjel u Splitu, Split)
 • Miljenko Greigl, fotograf (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

Za zvanje preparatora

Metal

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Miroslav Benaković, viši preparator (Muzej Slavonije, Osijek)
 • Damir Doračić, restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Keramika

 • Josip Fluksi, konzervator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Miroslav Benaković, viši preparator (Muzej Slavonije Osijek)

Drvo

 • Ivica Živko, viši preparator (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Romana Jagić, konzervator restaurator savjetnik (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Tekstil

 • Dora Kušan Špalj, viša kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Iva Čukman, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Sandra Lucić Vujičić, viši konzervator restaurator (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

Papir

 • mr. sc. Irena Medić, konzervator savjetnik
 • mr. sc. Tatjana Mušnjak, konzervator, arhivski savjetnik (Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Zagreb)

Kamen

 • Slavimir Slaviček, restaurator (ULUPUH)
 • Marin Barišić, restaurator (HRZ - Restauratorski odjel Split, Split)

Zoološka struka

 • Mladen Vajdić, viši preparator (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)

Preparator geološko - paleontološke struke

 • Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)
 • Koraljka Klepač, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Za zvanje muzejskog tehničara

 • mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (Sveučilište u Dubrovniku)
 • Žana Matulić Bilać, konzervator - restaurator savjetnik (HRZ - Restauratorski odjel Split, Split)
 • Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik (Gradski muzej Vukovar, Vukovar)
 • Nataša Mataušić, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, zagreb)