HR | EN

Čuvanje muzejskih zbirki – uvod u preventivnu zaštitu

Tečaj je općeg karaktera i obuhvaća osnovne informacije o preventivnoj zaštiti muzejske zgrade, zbirki i muzejskih predmeta, a to znači i za sve vrste materijala od kojeg su predmeti sačinjeni i svih vrsta mogućih oštećenja. Na njemu se usvajaju temeljna znanja o preventivnoj zaštiti. Tečaj preporučamo kao početni tečaj za sve one koji tek pristupaju preventivnoj zaštiti, dakle kao uvod u specijalistička znanja.

Preventivna zaštita slika

Tečaj obuhvaća postupke preventivne zaštite poglavito za slike na platnu i drvu, sporadično i za one na metalu i staklu. Umjetnine na papiru nisu obuhvaćene. Ovaj specijalistički tečaj preporučamo svima onima koji na bilo koji način dolaze u fizički dodir s ovom vrstom građe.

MDC je uvijek spreman da u svezi s preventivnom zaštitom (pristup, instrumenti, materijali, oprema...) savjetuje i pomogne.