HR | EN

ABECEDNI PREGLED MUZEJA

A - E F - G H - K L - M N - R S - U V - Ž


Arheološki muzej Istre

Arheološki muzej Narona

Arheološki muzej u Splitu

Arheološki muzej u Zagrebu

Creski muzej

Dom Marina Držića

Donacija dr. Josipa Kovačića "Hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću"

Dubrovački muzeji - Arheološki muzej

Dubrovački muzeji - Etnografski muzej

Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej

Dubrovački muzeji - Muzej suvremene povijesti

Dubrovački muzeji - Pomorski muzej

Dvor Trakošćan

Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell''Istria

Etnografski muzej Split

Etnografski muzej Zagreb

Fundus umjetnina i studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti

Galerija "Krsto Hegedušić"

Galerija Galženica

Galerija grada Krapine

Galerija izvorne umjetnosti Zlatar

Galerija Klovićevi dvori

Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

Galerija Prica

Galerija Stari grad

Galerija umjetnina

Galerija umjetnina "Branislav Dešković"

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Gliptoteka HAZU

Gradska galerija Antuna Gojaka

Gradska galerija Striegl

Gradski lapidarij Rab

Gradski muzej Bjelovar

Gradski muzej Čazma

Gradski muzej Drniš

Gradski muzej Karlovac

Antička zbirka


Geološko-paleontološka zbirka


Kartografska zbirka


Numizmatička zbirka


Prapovijesna zbirka


Srednjovjekovna zbirka


Zbirka "Braće Seljan"


Zbirka akvarela


Zbirka ambijentalnih i priručnih tehnikalija


Zbirka arhitektonskih elemenata i ulične opreme


Zbirka crteža i grafike


Zbirka dizajna i ambalaže


Zbirka dokumenata


Zbirka dokumenata Domovinskog rata


Zbirka drvodjelstva


Zbirka filmskih i video zapisa Domovinskog rata


Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora


Zbirka industrijske baštine


Zbirka kožarstva i obućarstva


Zbirka lončarstva


Zbirka medičarstva i svjećarstva


Zbirka metalnih predmeta


Zbirka modernog i suvremenog slikarstva


Zbirka nacrta i planova


Zbirka nakita


Zbirka namještaja


Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje


Zbirka odjeće i modnog pribora


Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa


Zbirka odora i vojne opreme Domovinskog rata


Zbirka odora, zastava i lenti


Zbirka oružja i vojne opreme


Zbirka oružja i vojnih vozila Domovinskog rata


Zbirka plakata


Zbirka pletarstva


Zbirka posoblja i ambijentalnih ukrasa


Zbirka posuđa i pribora


Zbirka razglednica i čestitki


Zbirka školstva


Zbirka skulpture


Zbirka slika 18. i 19. stoljeća


Zbirka svakodnevica


Zbirka tekstilnog rukotvorstva


Zbirka Topusko


Zbirka umjetničke fotografije, multimedije i drugih suvremenih tehnika


Gradski muzej Korčula

Gradski muzej Križevci

Gradski muzej Makarska

Gradski muzej Nova Gradiška

Antika


Brončano doba


Eneolitik


Filatelistička zbirka


Kameni spomenici


Neolitik


Numizmatika


Ostalo


Prirodoslovna zbirka


Sakralna zbirka


Srednji vijek


Tehnička zbirka


Zbirka ambalaže i etiketa


Zbirka čestitki


Zbirka crteža i grafika 20. st.


Zbirka dokumenata


Zbirka Domovinskog rata


Zbirka Ferdinanda Kulmera


Zbirka fotografija


Zbirka fotografija 20. st.


Zbirka fotografije


Zbirka glazbala


Zbirka gospodarskih predmeta


Zbirka hladnog oružja


Zbirka igračaka


Zbirka Ive Kerdića


Zbirka kućnog tekstila


Zbirka ljekarništva


Zbirka lončarstva


Zbirka medalja i plaketa 20. st.


Zbirka nakita


Zbirka namještaja


Zbirka narodnih nošnji


Zbirka negativa i filmova


Zbirka negativa na staklu


Zbirka NOB-a


Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka


Zbirka plakata


Zbirka pokućstva


Zbirka predmeta iz svakodnevnog života


Zbirka predmeta izvan Slavonije, Hrvatske i Europe


Zbirka predmeta vezanih uz običaje


Zbirka razglednica


Zbirka rukotvorstva i drvorezbarstva


Zbirka sakralnih predmeta


Zbirka skulptura 20. st.


Zbirka slika 20. st.


Zbirka stakla i keramike


Zbirka tekstila


Zbirka varia


Zbirka vatrenog oružja


Zbirka vatrogastva


Zbirka vojnih odora i opreme


Zbirka zastava i zastavnih vrpci


Zbirka zdravstva


Željezno doba


Gradski muzej Novalja

Gradski muzej Požega

Gradski muzej Senj

Gradski muzej Sisak

Gradski muzej Varaždin

Cehovska zbirka


Dokumentarna 1


Dokumentarna 2


Entomološka zbirka


Glazbena zbirka


Kartografska zbirka


Numizmatička zbirka


Sakralna zbirka


Zbirka antičke građe


Zbirka Božo Vjeko Jarak


Zbirka čipke


Zbirka donacije Artura Takača (pohrana)


Zbirka egipatske građe


Zbirka fotografija i negativa


Zbirka fotografija i razglednica


Zbirka Gabrijel Horvat


Zbirka građanskog života


Zbirka gradske arheologije


Zbirka Ivo Režek


Zbirka kamenih spomenika


Zbirka keramike i stakla


Zbirka kovina


Zbirka leptira (Lepidoptera)


Zbirka licitarstva i svjećarstva


Zbirka ljekarništva


Zbirka Luje Pihlera


Zbirka militaria


Zbirka Miljenko Stančić


Zbirka namještaja, zrcala i satova


Zbirka običaja


Zbirka odličja, medalja i značaka


Zbirka ostavština - Jagić, Kukuljević


Zbirka ostavština Franje Košćeca


Zbirka ostavštine Stjepana Vukovića


Zbirka paleontološke građe


Zbirka Paul Vojković


Zbirka prapovijesne građe


Zbirka predmeta tradicijskog domaćinstva


Zbirka predmeta tradicijskog gospodarstva


Zbirka prirodoslovne građe ostalih razreda životinja


Zbirka slika, grafika i minijatura


Zbirka slika, skulptura, grafika i crteža


Zbirka srednjovjekovne građe


Zbirka streljačkih meta


Zbirka tehničkih predmeta


Zbirka tekstila


Zbirka tekstila, nakita i modnog pribora


Zbirka ukrasnih predmeta


Zbirka varaždinskog športa (pohrana)


Gradski muzej Vinkovci

Gradski muzej Virovitica

Gradski muzej Vukovar

Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Hrvatski muzej turizma

Hrvatski pomorski muzej Split

Hrvatski povijesni muzej

Hrvatski školski muzej

Hrvatski željeznički muzej

HT muzej

Kabinet grafike HAZU

Kninski muzej

Lošinjski muzej

Memorijalna zbirka Jozo Kljaković

Memorijalni muzej Spomen-područja Jasenovac

Moderna galerija

Muzej "Matija Skurjeni"

Muzej / Museo Lapidarium

Muzej antičkog stakla u Zadru

Muzej Brdovec

Muzej Brodskog Posavlja

Antička zbirka


Botanička zbirka


Brončanodobna zbirka


Eneolitička zbirka


Geološko-paleontološka zbirka


Mineraloško-petrografska zbirka


Neolitička zbirka


Srednjovjekovna zbirka


Tehnička zbirka


Zbirka antičkog novca


Zbirka dokumentarne građe I


Zbirka dokumentarne građe II


Zbirka fotografija


Zbirka hladnog oružja


Zbirka igračaka


Zbirka narodnih nošnji


Zbirka običaja, vjerovanja i narodne medicine


Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka


Zbirka ostava kasnog brončanog doba


Zbirka papirnog novca


Zbirka plakata, kalendara i sitnog tiska


Zbirka planova, karata i atlasa


Zbirka pokućstva


Zbirka ponjava


Zbirka poprsja i spomen-ploča


Zbirka povijesnog novca od 16. do 19. stoljeća


Zbirka predmeta svakodnevnog života


Zbirka razglednica


Zbirka recentne umjetnosti


Zbirka slika i crteža Vasilija Petroviča Antipova


Zbirka srednjovjekovnog novca


Zbirka suvremenog novca 20. / 21. stoljeća


Zbirka tekstila


Zbirka tradicijskog gospodarstva i zanata


Zbirka umjetnina 18. i 19. stoljeća


Zbirka umjetnina druge polovice 20. stoljeća


Zbirka umjetnina prve polovice 20. stoljeća


Zbirka vatrenog oružja, vojne opreme, odora i zastava


Zbirka zastava i zastavnih vrpci


Zbirka zidnjaka


Željeznodobna zbirka


Zoološka zbirka


Muzej Cetinske krajine - Sinj

Muzej Đakovštine

Muzej Gacke Otočac

Muzej grada Crikvenice

Muzej grada Iloka

Antička zbirka


Filatelistička zbirka


Numizmatička zbirka


Paleontološka zbirka


Povijesni dokumenti


Prapovijesna zbirka


Sakralna zbirka


Srednjovjekovna zbirka


Tehnička zbirka


Vinoteka


Vinski laboratorij


Zbirka čestitki


Zbirka crteža i grafika


Zbirka etnografskog tekstila


Zbirka fotografija


Zbirka građanskog namještaja


Zbirka građevinskog materijala


Zbirka kamenih spomenika


Zbirka keramike - porculana


Zbirka kiparstva


Zbirka kopija


Zbirka ljekarništva


Zbirka metala


Zbirka narodne umjetnosti


Zbirka negativoteke


Zbirka novih medija


Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa, oznaka i značaka


Zbirka oružja


Zbirka pečatnjaka


Zbirka plakata


Zbirka planova, nacrta, diploma i priznanja


Zbirka predmeta tradicijskog domaćinstva


Zbirka predmeta tradicijskog gospodarstva


Zbirka razglednica i dopisnica


Zbirka satova


Zbirka slikarstva


Zbirka stakla


Zbirka svetih sličica


Zbirka tekstila


Zbirka turskog perioda


Zbirka varia


Zbirka zidnih kalendara


Muzej grada Kaštela

Muzej grada Koprivnice

Muzej grada Koprivnice - Donacija "Dr. Vladimir Malančec" Koprivnica

Muzej grada Koprivnice - Galerija Koprivnica

Muzej grada Koprivnice - Galerija naivne umjetnosti Hlebine

Muzej grada Koprivnice - Zavičajna zbirka Đelekovec

Muzej grada Pakraca

Muzej grada Pazina

Muzej grada Pregrade "Dr. Zlatko Dragutin Tudjina"

Muzej grada Rijeke

Muzej grada Šibenika

Muzej grada Splita

Muzej grada Trogira

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago

Muzej grada Zagreba

Kazališna zbirka


Pretpovijesna arheološka zbirka


Srednjovjekovna arheološka zbirka


Zbirka arhitektonske dokumentacije


Zbirka arhivalija


Zbirka cehalija


Zbirka devocionalija


Zbirka fotografija, fotografskog pribora i razglednica


Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera


Zbirka građe vezane za Domovinski rat (u vlasništvu Grada Zagreba, privremeno pohranjena u MGZ)


Zbirka Ivana pl. Zajca


Zbirka militaria i odlikovanja


Zbirka mode, modnoga pribora i tekstila


Zbirka namještaja, satova i drugog posoblja


Zbirka numizmatike


Zbirka ostavštine zagrebačkih glazbenih legendi


Zbirka plaketa, medalja i značaka


Zbirka planova i regulacija grada Zagreba


Zbirka skulptura


Zbirka slikarstva, grafike i primijenjene grafike


Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina


Zbirka Tille Durieux


Zbirka Zagreb u Domovinskom ratu


Zbirka zagrebačke svakodnevice


Zbirka zagrebačkih fotoreportera


Muzej grada Zagreba - Zbirka Margite i Rudolfa Matza

Muzej hvarske baštine

Muzej Like Gospić

Muzej Marton

Muzej Međimurja Čakovec

Memorijalna zbirka Jože Horvata


Memorijalna zbirka Karla Mrazovića Gašpara


Memorijalna zbirka Ladislav Kralj Međimurec


Memorijalna zbirka Slavenski


Numizmatička zbirka


Sakralna zbirka


Zbirka Angela Bek


Zbirka antičke građe


Zbirka arhivske i memoarske građe


Zbirka cehalija


Zbirka diplomatičke građe


Zbirka dječjih predmeta


Zbirka fotografija, negativa i fotografskog pribora


Zbirka Hrvatska umjetnost 20. i 21. stoljeća


Zbirka industrijskih predmeta i metala


Zbirka likovnih umjetnika Međimurja


Zbirka Lujo Bezeredi


Zbirka Marija Zidarić


Zbirka medalja, odlikovanja i plaketa


Zbirka medicine i ljekarništva


Zbirka Međimurje u Domovinskom ratu


Zbirka namještaja, ogledala, rasvjete i satova


Zbirka narodne revolucije


Zbirka narodnih nošnji i uporabnog tekstila


Zbirka oružja i opreme


Zbirka paleontološke građe


Zbirka Pavao Vamplin


Zbirka pavlinskog samostana u Šenkovcu


Zbirka plakata


Zbirka posuđa


Zbirka prapovijesne građe


Zbirka predmeta vezanih za izradu tekstila


Zbirka predmeta vezanih za običaje i obrede


Zbirka Priske Kulčar


Zbirka razglednica i novina


Zbirka seoskih igračaka i školskog pribora


Zbirka seoskih obrta i rukotvorstva


Zbirka seoskog gospodarstva


Zbirka seoskog kućanstva


Zbirka Školstvo u Međimurju


Zbirka slikarstva, skulpture i kamenih spomenika


Zbirka Slobodana Simića


Zbirka Sport u Međimurju


Zbirka srednjovjekovne građe


Zbirka Stari grad


Zbirka tekstila, mode, nakita i osobnog pribora


Zbirka tiskane građe i dokumenata


Zbirka varia


Zbirka varia LG


Zbirka vatrogastva


Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Muzej Moslavine Kutina

Muzej otoka Brača

Muzej prehrane "Podravka"

Muzej Prigorja

Muzej Slavonije

Alati i strojevi


Antička arheologija


Botanička zbirka


Dokumentarna zbirka


Egipatska zbirka


Elektroenergija


Eneolitička zbirka


Filatelistička zbirka


Fotografska tehnika


Geološko-paleontološka zbirka


Grafička zbirka


Instrumenti i učila


Kartografska zbirka


Kasni srednji vijek


Kinematografska tehnika


Kućanska tehnika


Medicinska tehnika


Mineraloško-petrografska zbirka


Neolitička zbirka


Obrti


Oružje i vojna oprema razdoblja seobe naroda i srednjeg vijeka


Predmeti s nalazišta Osijek - Retfala


Računalna tehnika


Računska tehnika


Radijska tehnika i radioprijemnici


Razvijeni srednji vijek


Seoba naroda i rani srednji vijek


Tehnika pisanja i umnožavanja teksta


Telegrafi i telefoni


Televizijska tehnika i televizijski prijemnici


Varia


Višeslojni arheološki lokaliteti


Zbirka arheologije Novog vijeka


Zbirka arhitekture, građevnog materijala i urbane opreme


Zbirka bizantskog novca


Zbirka brončanog i starijeg željeznog doba


Zbirka etnografskih arhivskih i terenskih fotografija


Zbirka etnografskih obiteljskih fotografija i dokumentacije


Zbirka fotografija


Zbirka Gradskog načelstva


Zbirka grčkih vaza


Zbirka grčkog, grčko-kolonijalnog i keltskog novca


Zbirka keramike


Zbirka kulturno-povijesnih predmeta


Zbirka lončarstva


Zbirka lutaka u narodnim nošnjama


Zbirka medalja i plaketa


Zbirka medičarstva i svjećarstva


Zbirka medicine, higijene i osobnih predmeta


Zbirka metala


Zbirka mlađeg kamenog doba


Zbirka molitvenika


Zbirka nakita ASV


Zbirka nalaza Osijek - Huttlerova 22


Zbirka nalaza Osijek - Silos Ugao Huttlerove i Frankopanske ulice


Zbirka nalaza s arheološkog iskopavanja u Sarvašu


Zbirka nalaza s iskopavanja Aljmaš - Podunavlje


Zbirka namještaja


Zbirka narodnih nošnji Baranje


Zbirka narodnih nošnji Slavonije i drugih krajeva


Zbirka narodnih nošnji zemalja izvan Hrvatske


Zbirka novovjekovnog novca


Zbirka novovjekovnog novca - nacionalna


Zbirka odlikovanja


Zbirka odora


Zbirka oružja i vojne opreme


Zbirka osmrtnica


Zbirka pečata i pečatnjaka


Zbirka Pinterović


Zbirka pozivnica


Zbirka pozivnica


Zbirka predmeta iz starog franjevačkog samostana


Zbirka predmeta uz običaje, vjerovanja i igre


Zbirka predmeta za izradu i održavanje tradicijskog tekstila


Zbirka projektora nepokretnih slika


Zbirka razglednica


Zbirka reproduktora i snimača zvuka s matricama


Zbirka rimskih keramičkih predmeta


Zbirka rimskih koštanih predmeta


Zbirka rimskog novca


Zbirka rimskog zlatnog nakita i gema


Zbirka satova


Zbirka skulptura i natpisa


Zbirka slavonskih banovaca


Zbirka slika s okvirima


Zbirka slobodnozidarskih predmeta


Zbirka srednjovjekovnih kamenih spomenika


Zbirka srednjovjekovnog novca


Zbirka srednjovjekovnog novca - nacionalna


Zbirka stakla


Zbirka svetih sličica


Zbirka tekstila, odjeće i modnog pribora


Zbirka tekstilne tehnike


Zbirka tikvičarstva


Zbirka tradicijskih glazbala


Zbirka tradicijskih obrta i alata


Zbirka tradicijskih oglavlja, marama i nakita


Zbirka tradicijskih vunenih prostirki i prekrivača


Zbirka tradicijskog gospodarstva


Zbirka tradicijskog graditeljstva i stanovanja


Zbirka tradicijskog rukotvorstva


Zbirka tradicijskog uporabnog tekstila


Zbirka turskog perioda


Zbirka uskrsnih jaja


Zbirka varia


Zbirka varia


Zbirka zastava


Zoološka zbirka


Muzej Staroga Grada

Muzej suvremene umjetnosti

Muzej suvremene umjetnosti - Arhiv Tošo Dabac

Muzej suvremene umjetnosti - Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richter

Muzej Sveti Ivan Zelina

Muzej triljskog kraja

Muzej Turopolja

Muzej Valpovštine

Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor

Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića

Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec

Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca

Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna

Muzeji i galerije Konavala - Kuća Bukovac

Muzeji i galerije Konavala - Zavičajni muzej Konavala

Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović

Muzeji Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović

Muzejske zbirke Centra za kulturu Vela Luka

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalni park Brijuni - Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Narodni muzej Labin

Narodni muzej Labin - Memorijalna zbirka Matije Vlačića Ilirika

Narodni muzej Zadar

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'' Istria

Samoborski muzej

Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Tiflološki muzej

Umjetnička galerija Dubrovnik

Vojni muzej MORH-a

Zavičajna zbirka Ludbreg i Zbirka predmeta sakralne umjetnosti

Zavičajni muzej Benkovac

Zavičajni muzej Biograd na Moru

Zavičajni muzej Buzet

Zavičajni muzej Donja Kupčina

Zavičajni muzej grada Rovinja - Museo civico della citta'' di Rovigno

Zavičajni muzej Imotski

Zavičajni muzej Našice

Zavičajni muzej Ogulin

Zavičajni muzej Ozalj

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino

Antička zbirka


Arheološka zbirka Lorun


Etnografska zbirka - drvo


Etnografska zbirka - kamen


Etnografska zbirka – koža i kost


Etnografska zbirka – lončarstvo


Etnografska zbirka - metal


Etnografska zbirka - staklo


Etnografska zbirka – tekstil i nakit


Filatelističko-poštanska zbirka


Heraldička zbirka


Kasnoantička zbirka


Knjižnica (Biblioteca sociale circolante)


Numizmatička zbirka


Park skulptura Dušana Džamonje


Prapovijesna zbirka


Spomenička knjižnica


Srednjovjekovna zbirka


Zbirka crteža


Zbirka dokumenata, karata, rukopisa i raznih tiskovina


Zbirka fotografija


Zbirka grafika


Zbirka hladnog i vatrenog oružja


Zbirka keramike


Zbirka medalja


Zbirka namještaja, ura i glazbala


Zbirka ostavštine R. M. Cossara


Zbirka pečatnjaka


Zbirka plakata i tiskovina


Zbirka sakralnih predmeta


Zbirka skulptura


Zbirka skulptura i starih slika


Zbirka slikarstva


Zbirka starih grafika


Zbirka starih razglednica


Zbirka tekstila i tapiserija


Zbirka tekstilnih predmeta i modnog pribora


Zbirka umjetničke fotografije


Zbirka umjetničkog obrta


Zbirka zastava


Zavičajni muzej Slatina

Zavičajni muzej Stjepana Grubera

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

Zbirka Baltazara Bogišića HAZU

Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara - Muzej "Mimara"

Zbirka umjetnina grada Pule