HR | EN

Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja.

Putem svoje osnovne djelatnosti - dokumentacijske, informacijske, savjetodavne, muzeološke, istraživačke, obrazovne, izdavačke, knjižnične i izložbene - MDC sudjeluje u razvoju hrvatske i svjetske muzejske zajednice.

 • Središnja točka (INDOK) hrvatske muzejske zajednice
 • Koordinator sustava (mreže) muzeja
 • Mjesto promidžbe hrvatskih muzeja u zemlji i inozemstvu
 • Mjesto inicijativa, učenja i razmjene znanja i iskustava

Galerija:

MDC potiče:

 • očuvanje znanja o povijesti muzeja i galerija Hrvatske
 • skupljanje i slanje podataka i informacija o muzejima
 • promidžbu muzejske djelatnosti i postignuća muzeja u širokoj javnosti
 • promidžbu i unapređenje muzejske struke
 • osnivanje novih muzeja
 • izradu i predlaganje muzejskih zakona i pravilnika
 • širenje informacija o muzejima objavljivanjem stručnih časopisa i publikacija
 • promicanje stručnih standarda te unapređenje muzejske struke kreiranjem programa stručnog usavršavanja, stalnog obrazovanja
 • slobodan pristup informacijama i građi
 • informatizaciju i implementaciju novih tehnologija
 • suradnju hrvatskih muzeja s nacionalnim i svjetskim baštinskim institucijama.

Danas u Hrvatskoj djeluje oko 279 muzeja, galerija i muzejskih zbirki koje imaju oko 7.628.935 predmeta  te 171 crkvenih zbirki i velik broj privatnih kolekcija.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. travnja 2000., prije točno petnaest godina umro je dugogodišnji ravnatelj i utemeljitelj Muzejskog dokumentacijskog centra, dr.sc. Antun Bauer (Vukovar, 18. kolovoza 1911. - Zagreb, 9. travnja 2000.).

Snimio Mario Lenković, Zagreb, 1994. Fototeka MDC-a: inv.br. MDC 18

Muzeološki rad u kojem je prof.dr. Antun Bauer, muzeolog i znanstveni djelatnik prisutan više od 60 godina, označava ga danas kao prepoznatljivu i ključnu osobu u muzejskom radu Hrvatske.

Svojim stručnim, znanstvenim i pedagoškim radom, pokretanjem novih muzeoloških i muzejskih publikacija, značajnim donacijama kulturne baštine, napose višegodišnjim radom na afirmaciji i promociji naše muzeologije u zemlji i inozemstvu, pridonio je formiranju muzeologije kao posebne znanstvene disipline u Hrvatskoj. (Preuzeto iz teksta mr.sc. Branke Šulc, Višestrukost stručnog i znastvenog djelovanja, Muzeologija 31)

Snimio Mario Lenković, Zagreb, 1994. Fototeka MDC-a: inv.br. MDC 22

Istaknuti je arheolog, muzeolog i kolekcionar te inicijator, osnivač i donator brojnih muzejskih ustanova (Gliptoteka HAZU, 1937.; Arhiv za likovnu umjetnost HAZU, 1944.; Galerija umjetnina u Osijeku, 1941.; Galerija umjetnina i Zbirka Bauer Gradskog muzeja Vukovar, 1959.). Osnivač je i prvi ravnatelj Muzejskoga dokumentacijskog centra u Zagrebu (1955.) te idejni začetnik i vizionarski pokretač brojnih kulturoloških i, posebice muzeoloških projekta, među kojima su i jedinstvene muzeološke publikacije Muzeologija (1953.) i Informatica Museologica (1970.), koje se i danas kontinuirano objavljuju u izdanju MDC-a. U njegovoj opsežnoj rukopisnoj ostavštini, koja sadržava oko 580 naslova, nalazi se i nekoliko bibliografskih rukopisnih nizova (Muzejski arhiv: građa za muzeologiju, 54 sveska, 1937.-1955.; Arhiv Hrvatskoga školskog muzeja, 38 svezaka, 1953.-1962.; Povijesni muzej Hrvatske: predavanja, 53 sveska, 1967.-1978.). Među tim manje poznatim rukopisnim cjelinama čije uredništvo potpisuje Antun Bauer nalazi se i rukopisna bibliografska cjelina Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke.

Jedna od zbirki knjižnice MDC-a jest Zbirka Bauer. Ona je pri osnutku MDC-a bila polazište za izgradnju knjižnice MDC-a, a danas čini najstariji dio njezina knjižničnog fonda. Zbirka obuhvaća donaciju osnivača MDC-a dr. Antuna Bauera i sadržava oko 3 000 raritetnih muzejskih vodiča, kataloga zbirki i izložaba, zbornika i časopisa, muzejskih i konzervatorskih priručnika, likovnih monografija i druge knjižnične građe s tematikom muzeja, objavljivane od 1815. do 1950-ih godina. Knjižnične jedinice najčešće nose Bauerov ex libris ili njegov vlastoručni potpis. Zbirkom Bauer obuhvaćene su i sve tiskane i rukopisne publikacije Antuna Bauera. Sa svojim vrijednim i raritetnim muzejskim izdanjima Zbirka Bauer čini bitan segment nacionalne pisane baštine o muzejima i muzejskoj djelatnosti u Hrvatskoj. (Preuzeto s web stranice MDC-a: Digitalna zbirka Bauer http://antunbauer.mdc.hr/

 • Poseban tematski broj časopisa Muzeologija 31, listopad 1994. Potražite na Hrčku: vidi ovdje
 • Impresivan broj priloga (987) možete pronaći u Katalogu knjižnice MDC-a: vidi ovdje
 • Personalni arhiv zaslužnih muzealaca > dr.sc. Antun Bauer: vidi ovdje
 • Radovanlija Mileusnić, Snježana. Iz rukopisne ostavštine dr. Antuna Bauera. // Informatica Museologica  40 (3-4) 2009., str. 85.- 95. vidi ovdje

U njima je zaposleno oko 1.000 stručnih djelatnika, kustosa, dokumentarista, informatičara, muzejskih pedagoga, preparatora i restauratora, knjižničara i arhivista koji skupljaju, stručno i znanstveno obrađuju, čuvaju, prezentiraju i komuniciraju muzejsku građu kao segment hrvatske i svjetske kulturne baštine.