HR | EN

Na zahtjev muzeja obavlja se pregled zgrade, prostorija i zbirki u svezi s njihovom zaštitom i preventivnom zaštitom. Nakon očevida donosi se stručno mišljenje o stanju zaštite i preventivne zaštite u muzeju s prijedlozima za njihovo poboljšanje. Do sada smo sačinili preko trideset elaborata o zaštiti, koji se uz dopuštenje shodno Pravilniku o uvidu u muzejsku građu i dokumentaciju mogu konzultirati u knjižnici Muzejskog dokumentacijskog centra. Stručna mišljenja sadržavaju: tekst, priloge (arhitektonska dokumentacija, skice, sheme i sl.) i foto-dokumentaciju. Pregled muzeja obavlja se isključivo na njegov pismeni zahtjev ili na zahtjev osnivača, a troškove snosi naručitelj. Troškovi se odnose samo na troškove putovanja.

Mišljenja sadržavaju osvrte na:

  • Muzejsku zgradu - građevinsko stanje - potreba za statičkom ekspertizom, kapilarna vlaga u zidovima, instalacije (vodovodne, električne, plinske), grijanju…
  • Svaku pojedinu prostoriju - namjena prostorije, stanje, oprema i sl.
  • Čuvaonice - oprema, zaštita od prašine
  • Mikroklimu - utvrđuju se vrijednosti relativne vlage zraka i temperature i sugeriraju postupci za osiguranje povoljne muzejske mikroklima koja odgovara standardima
  • Svjetlo - utvrđuju se intenzitet svjetla i posebno UV-zračenja i preporučuju mjere zaštite
  • Protuprovalnu i protupožarnu zaštitu
  • Mjere preventivne zaštite za pojedine vrste muzejske građe - primjerice za slike u ulju i tempere, umjetnine na papiru, građu od drva…