HR | EN

Glazba u muzeju / Muzeji glazbe

mjesto održavanja: Muzej Mimara, Zbirka Richter, Palača Gvozdanović, Hrvatski glazbeni zavod
datum početka/završetka: 16.10.2013. - 18.10.2013.
organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Cilj simpozija je evidentirati glazbenu građu u muzejskim i drugim baštinskim institucijama, aktualizirati probleme obrade i prezentacije glazbene spomeničke i nematerijalne baštine, kao i njezinog očuvanja i komunikacije s publikom preko digitalnih medija.

Više

Zagreb, 16. – 18. listopada 2013.

Organizator
Muzejski dokumentacijski centar

Partneri

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatski glazbeni zavod

Muzej Mimara

Muzej suvremene umjetnosti

Muzej za umjetnost i obrt

Osoba za kontakt: Jasmina Brković, tajnica Organizacijskog odbora (jbrkovic@mdc.hr)

Cilj simpozija
Cilj je evidentirati glazbenu građu u muzejskim i drugim baštinskim institucijama, aktualizirati probleme obrade i prezentacije glazbene spomeničke i nematerijalne baštine, kao i njezinog očuvanja i komunikacije s publikom preko digitalnih medija.

Riječ je o prvom takvom događanju u Hrvatskoj koje teži okupiti muzikologe, muzealce, profesore i druge baštinske i kulturno-obrazovne djelatnike u zajedničkom promišljanju teorijskih i praktičnih pitanja vezanih uz fenomen glazbe. Krajnji je cilj ukazati na činjenicu da Hrvatska nema muzej glazbe te potaknuti na utemeljenje institucije koja bi na širem planu promovirala hrvatsku glazbenu baštinu.


Zabilježili smo veliki interes hrvatske muzejske i muzikološke zajednice te će se na simpoziju održati sveukupno 42 izlaganja. Među njima je i 7 stranih izlagača – renomiranih stručnjaka iz područja muzeologije, muzikologije i restauracije instrumenata.

Programski odbor
Voditeljica projekta:
prof. Višnja Zgaga (Muzejski dokumentacijski centar)

dr. sc. Nada Bezić (knjižnica Hrvatskog glazbenog zavoda)
prof. Nuša Hauser (Etnografski muzej Istre – Centar za nematerijalnu kulturu Istre)
dr. sc. Vjera Katalinić (Odsjek za povijest hrvatske glazbe, HAZU)
dr. sc. Grozdana Marošević (Institut za etnologiju i folkloristiku)
Davor Merkaš (Muzički informativni centar)
dr. sc. Tatjana Mihalić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica)
Željka Radovinović (knjižnica Muzičke akademije)
akademik prof. dr. sc. Stanislav Tuksar (Muzička akademija)

Pozvani predavači:

Knjiga u muzeju

mjesto održavanja: Muzej Mimara, Zagreb
datum početka/završetka: 05.10.2011. / 06.10.2011.
organizator: Muzejski dokumentacijski centar

O ulozi knjige u muzeju govorit će stručnjaci iz hrvatskih muzejskih ustanova, renomirani teoretičari muzeologije, ali i stručnjaci iz drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zbirke knjiga. Što određuje knjižničnu jedinicu kao muzejski predmet, koji su postojeći i mogući oblici njezina muzeološkog komuniciranja s publikom - neka su od pitanja čiji će se odgovori nastojati ugraditi u suvremena muzeološka promišljanja i muzejsku praksu.

Više

Simpozij uz 30. izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija

Mjesto i vrijeme:
Muzej Mimara, Zagreb, 5. i 6.  listopada 2011.

Svrha
O ulozi knjige u muzeju govorit će stručnjaci iz hrvatskih muzejskih ustanova, renomirani teoretičari muzeologije, ali i stručnjaci iz drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zbirke knjiga.
Što određuje knjižničnu jedinicu kao muzejski predmet, koji su postojeći i mogući oblici njezina muzeološkog komuniciranja s publikom - neka su od pitanja čiji će se odgovori nastojati ugraditi u suvremena muzeološka promišljanja i muzejsku praksu.
Jedan od ciljeva jest uspostava i primjena jedinstvenoga standarda za obradu i pristup knjižnoj građi bez obzira na mjesto njezina fizičkoga smještaja, u muzeju, knjižnici, nekoj sakralnoj ili obrazovnoj ustanovi, privatnoj knjižnici ili antikvarijatu.
Sagledavanjem fenomena knjige i knjižne građe u muzejskim fondovima i postavima kao i muzejskih knjižnih zbirki u ne-muzejskim ustanovama, stvorit će se i osnova za izgradnju jedinstvenoga registra muzejske knjižne građe.

Organizator:
Muzejski dokumentacijski centar

Organizacijski odbor:
Želimir Laszlo
Snježana Radovanlija Mileusnić
Tea Rihtar

Programski odbor:

 • mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, viša knjižničarka, voditeljica knjižnice MDC-a
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, ravnateljica MDC-a
 • Štefka Batinić, kustosica/viša knjižničarka (Hrvatski školski muzej u Zagrebu)
 • Arsen Duplančić, viši knjižničar (Arheološki muzej u Splitu)
 • Anđelka Galić, viša kustosica (Muzej za umjetnost i obrt)
 • mr. sc. Vedrana Juričić, knjižničarska savjetnica (Knjižnice HAZU)
 • dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica (Hrvatski zavod za knjižničarstvo NSK)
 • dr. sc. Milan Pelc (Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu)
 • Marija Smolica, dipl. knjižničarka (Zavičajni muzej grada Rovinja)
 • mr. sc. Maja Šojat-Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba)
 • Željko Vegh, knjižničarski savjetnik (Knjižnica grada Zagreba)
 • mr. sc Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica (Muzej Slavonije u Osijeku)

Autorica i voditeljica projekta:
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić

Program
Program

Teme

Što sve nazivamo knjigom u muzeju / Definicija knjige u muzeju
Tematski blok obuhvaća teme kojima će se nastojati definirati knjižnične jedinice i njihova muzeološka funkcija u muzejskim zbirkama i postavima

Mjesto knjige u muzeju / Muzeološka funkcija knjige
Temama ovoga bloka nastojat će se odrediti razlozi zbog kojih muzeji sabiru knjige i knjižnu građu, oblici njihovih akvizicija te ustroja u zbirke

Kako omogućiti pristup knjizi / Stručna obrada i pristup informacijama
Tematski blok tiče se sagledavanja standardiziranih i jedinstvenih postupaka stručne obrade knjižne građe u muzejima; iznalaženje mogućnosti za stvaranje jedinstvenog kataloga knjižne građe bez obzira na njezin fizički smještaj

Tko se brine o knjigama u muzejima / Stručne kompetencije osoblja
Tematski blok posvećen je stručnom osoblju zaduženome za skrb o knjigama; određivanje profesije i stručnih kompetencija za obavljanje stručnih poslova vezanih za zbirke knjižne građe

Kako izložiti knjigu / Izlaganje knjižne građe
Teme ovoga bloka tiču se teorije i prakse muzeološke prezentacije knjižne građe te pitanja određivanja specifičnosti muzejskog posredovanja između knjige i korisnika muzejskih sadržaja

Knjiga o knjizi / Objavljivanje muzejske knjižne građe
Tematski blok obuhvaća pitanja standarda izrade kataloga muzejskih zbirki knjižne građe, pitanje medija objavljivanja muzejske knjižne građe, kao i problematiku njihove digitalizacije i web prezentacije

Upute za sudionike

Prijavnica (.doc)

Kotizacija za sudjelovanje na simpoziju iznosi 250 Kn.
Za drugog i svakog slijedećeg sudionika iz iste ustanove kotizacija iznosi 150 Kn.
Za studente 100 Kn.

Kotizacija uključuje: zbornik sažetaka te zbornik radova kao i potvrdu o sudjelovanju na simpoziju.

Kotizaciju molimo da uplatite na žiro račun Muzejskog dokumentacijskog centra 2360000-1101213376; MB 03205258. s naznakom „za simpozij KUM“. U poziv na broj upisati broj računa i 10-2011 (P.B. IRA BR.-10-2011)
Kotizaciju je moguće platiti i pri preuzimanju radnih materijala pri registraciji u Muzeju Mimara 5. listopada 2011.

Izlet
U četvrtak, 6. listopada za sudionike simpozija biti će organiziran izlet u Križevce. Cijena izleta nije uključena u kotizaciju i iznosi 150 Kn.
U cijenu izleta uključen je prijevoz Zagreb-Križevci-Zagreb, obilazak Gradskog muzeja Križevci i Knjižnice grkokatoličke biskupije u Križevcima te večera.

Navedeni iznos za izlet molimo da uplatite na žiro račun Muzejskog dokumentacijskog centra 2360000-1101213376; MB 03205258 s naznakom „za izlet u Križevce“. U poziv na broj upisati broj računa i 10-2011 (P.B. IRA BR.-10-2011)
Izlet je moguće platiti i pri registraciji u Muzeju Mimara, 5. listopada 2011.

Upute za izlagače

Prijavnica za sudjelovanje na simpoziju

Rok za prijavu i dostavu sažetka izlaganja je 1. svibnja 2011.
Sudionici će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 1. lipnja 2011.

Izlaganja će biti ograničena na 15 minuta.
Sažetak će biti uvršten u knjižicu sažetaka.
Integralna izlaganja objavit će se u MDC-ovom časopisu „Muzeologija“.

Prijave i sažeci šalju se elektroničkim putem na e-mail: sradov@mdc.hr
ili u elektroničkom obliku (na CD-u) na adresu:

Muzejski dokumentacijski centar
(prijava za simpozij)
Ilica 44/II, 10000 Zagreb

Seminar "Evidencija posjeta muzejima"

mjesto održavanja: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
datum početka/završetka: 05.12.2007. / 05.12.2007.
vrijeme održavanja: 10.00
organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Potaknut željom za standardizacijom evidencije posjeta muzejima te povećanjem kvalitete podataka koji služe za izradu statistika broja i strukture posjeta, MDC je organizirao seminar "Evidencija posjeta muzejima" koji se održao 5. prosinca (srijeda) s početkom u 10 sati.

Više

Preliminarni program:

 1. Markita Franulić, viša dokumentaristica, MDC – uvodno izlaganje
 2. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet u Zagrebu – Znanstveni projekt "Istraživanje korisnika baštine (2006 - 2011)"
 3. Vesna Dakić, dokumentaristica savjetnica,Tehnički muzej – Predstavljanje programa za evidenciju posjeta u Tehničkome muzeju u Zagrebu
 4. Antica Bregović, viša kustosica, Gradski muzej Varaždin – Iskustva u praćenju broja i strukture posjetitelja u Gradskom muzeju Varaždin
 5. mr. sc. Sanja Mijač Božek, voditeljica PR-a i marketinga u Arheološkome muzeju u Zagrebu – Iskustva u korištenju "Opinionmetra" i dobiveni rezultati
Prijedlog upitnika za  prikupljanje podataka o posjetima u muzejima. Molimo šaljite svoje primjedbe i prijedloge na mfranulic@mdc.hr.

Natuknice o istraživanju posjetitelja u muzejima.

Okrugli stol Mreže muzeja u Europi

Muzejski dokumentacijski centar organizira okrugli stol posvećen različitim oblicima povezivanja (umrežavanja) muzeja u različitim europskim zemljama. Službeni jezik skupa bit će engleski. Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja /umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu). Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Više

organizator: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb
vrijeme održavanja: 22. i 23. veljače u 10,30 sati
kontakt: Markita Franulić mfranulic@mdc.hr; tel. ++385 1 48 47 897; fax: ++385 1 48 47 913

Muzejski dokumentacijski centar organizira okrugli stol posvećen različitim oblicima povezivanja (umrežavanja) muzeja u različitim europskim zemljama. Službeni jezik skupa bit će engleski. Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja/umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu). Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Program:

četvrtak, 22. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Višnja Zgaga, Hrvatska
Clara Camacho, Portugal

pauza za kavu

Prezentacija
Alexandra Pan, Italija - Južni Tirol

Diskusija

petak, 23. veljače 2007., početak u 10,30 sati

Prezentacije
Espen Hernes, Norveška
Metka Fujs, Slovenija
pauza za kavu

Prezentacija
Ine Vos, Belgija

Diskusija

Izlagači:

 • Belgija: gđa Ine Vos, Flamansko ministarstvo za kulturu, mlade, sport i medije - Agencija za umjetnost i baštinu (www.vlaanderen.be/erfgoed)
 • Norveška: gosp. Espen Hernes, viši savjetnik u Norveškoj upravi za arhive, knjižnice i muzeje (www.abm-utvikling.no)
 • Portugal: gđa Clara Camacho, potpredsjednica Portugalskog instituta za muzeje i koordinatorica projekta Portugalska mreža muzeja (www.rpmuseus-pt.org)
 • Slovenija: gđa: Metka Fuis, predsjednica Skupnosti muzejev Slovenije i ravnateljica Pokrajinskog muzeja Murska Sobota
 • Italija (Autonomna pokrajina Južni Tirol): dr. Alexandra Pan, Servicestelle Museen - Amt für Kultur - Abteilung Deutsche Kultur und Familie, voditeljica projekta katalogizacije kulturnih dobara Južnog Tirola (www.provincia.bz.it/museenfuehrer)
 • Hrvatska: gđa Višnja Zgaga, muzejska savjetnica i ravnateljica MDC-a, koordinatorica Sustava muzeja RH

Sudionici:
ravnatelji i matičari matičnih muzeja prve i druge razine iz Hrvatske, profesori s Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, muzealci

Opširnije:
Zakonom o muzejima iz 1998. i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (2002.), MDC postaje koordinator Sustava (mreže) muzeja. U hrvatsku muzejsku mrežu zakonskom odredbom uključeni su svi muzeji registrirani pri nacionalnom Ministarstvu kulture. Mreža muzeja uspostavljena je "kao organizirani oblik stručnog djelovanja" s ciljem "poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanja jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Djelatnost hrvatske mreže muzeja obuhvaća osobito poslove: stručni nadzor nad radom muzeja, stručnu pomoć, unapređenje stručnog rada u muzejima te usklađivanje rada unutar Sustava muzeja", a provode je zakonom imenovani matični muzeji kroz dva vijeća (tj. na dvije razine): Vijeće  Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost. Mreža je organizirana prema 6 temeljnih vrsta zbirki u muzejima: umjetničke, arheološke, etnografske, povijesne, tehničke i prirodoslovne, tako da funkcionira zapravo na razini zbirki (kompleksnom muzeju s više različitih zbirki nadležno je više matičnih muzeja).
Praktično funkcioniranje hrvatske muzejske mreže započelo je 2003., a prioritet je dan pomoći muzejima u obradi tj. inventarizaciji građe te uvođenju informacijskog sustava za obradu građe u muzeje. Osim toga, muzejima se pruža pomoć prilikom osnivanja i funkcioniranja na različitim razinama. Kako je hrvatska muzejska mreža u počecima, željeli bismo se upoznati s različitim europskim primjerima povezivanja (umrežavanja) muzeja, bilo da dolaze iz zakonskih ili stručnih inicijativa te razmijeniti iskustva. Zanimaju nas ideja na kojoj se temelji povezivanje muzeja, organizacija te praktično, svakodnevno funkcioniranje "muzejskih mreža" sa svim pozitivnim stranama i problemima.
Na okrugli stol "Mreže muzeja u Europi" pozvani su predstavnici iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske koji će predstaviti svoje sustave povezivanja tj. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.

Natuknice za raspravu:
muzejsko zakonodavstvo, temelji umrežavanja (administrativni : stručni), proces i ciljevi umrežavanja (centralizacija : decentralizacija), pozitivna i negativna iskustva, fizičko umrežavanje : informacijsko umtrežavanje, uloga interneta, financiranje, dosadašnji poslovi, budući projekti...

Muzej(i) (i) književnost(i)

Uz obilježavanje jubilarne 25. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, Muzejski dokumentacijski centar (MDC) u Zagrebu pripremio je međunarodni simpozij s temom Muzej(i) i književnost(i) na kojemu su muzejski djelatnici, književnici i drugi baštinski stručnjaci razmatrali međuodnose muzeja i književnosti.

Više

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na tel. 01/ 4847-897; 4847-914 ili e-mail osoba za kontakte:
Snježana Radovanlija Mileusnić: sradov@mdc.hr
Jozefina Dautbegović: jdautbeg@mdc.hr

MDC L /1955. - 2005./

MDC je od 24. do 27. svibnja 2005. sudjelovao na Godišnjoj konferenciji Komiteta za dokumentaciju (CIDOC) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM). Organizatori konferencije su bili Muzej grada Zagreba i Muzejski dokumentacijski centar.