HR | EN

Registar muzeja, galerija i zbirki u RH

Podnaslov

Jedinstvena i specifična baza podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima

U središtu su zanimanja dokumentacijsko-informacijskog sustava MDC-a muzej i zbirka kao specifična kategorija građe. Stoga MDC vodi Registar muzeja, galerija i zbirki u RH kao jedinstvenu i specifičnu bazu podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima. Glavni kriterij upisa u Registar jest postojanje građe formirane u zbirku. Tako koncipiran Registar zapravo je evidencija "muzealizirane baštine" i sadržava podatke o svim muzejskim institucijama u Hrvatskoj bez obzira na njihov pravno-administrativni status.

  

Fototeka

Podnaslov

U fototeci se redovito prikuplja fotografska građa od osnutka MDC-a, i to prilikom obilaska terena, rada na projektima MDC-a, stručnih putovanja te darovanjem.
Fototeka ima oko 15.000 fotografija (crno-bijelih i u boji), dijapozitiva, negativa te oko 13.000 digitalnih zapisa, podijeljenih u više tematskih skupina. To su: Muzeji i galerije Hrvatske (zgrade, postavi, izložbe, muzejski predmeti, aktivnosti...), MDC (povijest i djelatnosti), Muzeji i njihova građa u ratu, Kolekcionari (portreti i ambijenti), Crkvene zbirke i inventari (arhitektura i predmeti), Edukativna djelatnost u muzejima, Inozemstvo (uključujući i građu koja se odnosi na muzeje bivše Jugoslavije).

Knjižnica

Podnaslov

Svojim uslugama knjižnica MDC-a nastoji podržavati osnovne djelatnosti i poslanje MDC-a kao središnje točke hrvatske mreže muzeja.
Ova specijalna knjižnica utemeljena je 1955. godine donacijom osnivača MDC-a dr. Antuna Bauera.
Knjižnični fond, koji ima oko 40.000 jedinica, pokriva područje znanja o muzejima i muzejskoj djelatnosti. Obuhvaća muzeološku literaturu te izdanja hrvatskih i inozemnih muzeja i galerija.
 
  

Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica

Podnaslov

Registar je nastao kao rezultat prikupljanja podataka od 1996. g.
Podaci su prikupljeni trima anketama MDC-a 1997./98. godine, 2001. godine i 2008. godine. Osim anketama prikupljeni su i istraživanjem stanja crkvenog blaga u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, iz izvještaja Grada Zagreba o zbirkama u vlasništvu vjerskih zajednica, iz podataka o registraciji pokretnih spomenika kulture Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine i njezinih konzervatorskih odjela, Prijave za upis u očevidnik muzeja Ministarstva kulture RH, kataloga, deplijana, literature...
  

Videoteka

Podnaslov

Videoteka je osnovana sredinom 1990-ih i najnoviji je dokumentacijski fond.
Danas sadržava oko 300 video/DVD zapisa na kojima su uglavnom zabilježene djelatnosti hrvatskih i manjim dijelom europskih muzeja i galerija, i to otvorenja povremenih izložaba ili stalnih postava, arheološka iskopavanja, predavanja, akcije poput obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, ali i priče o utemeljiteljima muzeja (o dr. Antunu Baueru), kolekcionarima (dr. Josipu Kovačiću) i stručnim muzejskim djelatnicima.
  

Prinove knjižnice MDC-a

Podnaslov

Prinove knjižnice MDC-a mrežno je dostupna elektronička bibliografska baza podataka sa sažecima.
Kao višegodišnja kumulativna bibliografija donosi popis bibliografski obrađene građe objavljene u Bibliografiji prinova knjižnice MDC-a  koja se kao serijska publikacija objavljuje od 1994. godine. Bibliografija se godišnje ažurira s prosječno 140 novih bibliografskih zapisa koji čine reprezentativni uzorak godišnjih akvizicija knjižnice MDC-a. Prati rad popunjavanja knjižničnih zbirki i upoznaje korisnike s njezinim sadržajem.
  

Zbirka muzejskih plakata

Podnaslov

Zbirka muzejskih plakata osnovana je 1973. i danas je čini 7.700 muzejsko-galerijskih plakata koji prate djelatnost hrvatskih, ali i svjetskih muzeja i galerija.

Plakati dokumentiraju izložbe, predavanja, akcije, obilježavanje Međunarodnog dana muzeja i druge muzejske aktivnosti. U Zbirci se nalazi i određen broj plakata koji na različite načine predstavljaju baštinu, a izdavači su im nemuzejske institucije (zavodi za zaštitu spomenika kulture, turističke zajednice i sl.).

  

Personalni arhiv zaslužnih muzealaca

Podnaslov

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti.

Osnovan je početkom 2002. kao dio Arhiva muzeja i galerija Hrvatske s ciljem skupljanja i čuvanja relevantnih podataka nastalih djelovanjem istaknutih pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji su svojim radom i angažmanom pridonijeli usponu muzejske struke i afirmaciji sredine u kojoj su živjeli. Skupljanjem podataka za Personalni arhiv obogaćuje se kulturna povijest Hrvatske, olakšava istraživački rad mlađim generacijama i stvara građa za buduće muzejske publikacije. Taj dio nematerijalne baštine ima istu vrijednost kao i drugo arhivsko gradivo i podliježe propisu o zaštiti kulturnih dobara.

  

Arhiv MDC-a

Podnaslov

Arhiv muzeja i galerija Hrvatske sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova.
Dokumentacija o muzejima i galerijama u Hrvatskoj sistematizirana je za svaku pojedinu ustanovu, a prikupljeni podaci objedinjeni su po temama pa Arhiv muzeja i galerija obuhvaća nekoliko cjelina: Arhiv Muzeja i galerija u Hrvatskoj, Arhiv Domovinskog rata i Personalni arhiv hrvatskih muzealaca.