HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov sve prinove
izdavači medij
vrste teme
 

MUZEJI ZA SVE / priredile Morana Vouk, Željka Miklošević. - Požega : Muzejska udruga istočne Hrvatske, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 48.- Zastupljeni autori: Morana Vouk, Željka Miklošević, Leonilda Conti, Denis Detling, Jasmina Jurković Petras, Ivana Nadovski.
ISBN 978-953-56012-1-0

Muzejska udruga istočne Hrvatske (MUIH) objavila je publikaciju „Muzeji za sve“ koju su priredile muzejska savjetnica Tiflološkoga muzeja dr. sc. Morana Vouk i asistentica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Zagreb, Željka Miklošević. Publikacija je dio projekta „Muzeji za sve" koji je započeo 2009. godine temeljeći se na angažmanu pojedinih ustanova (Galerije likovnih umjetnosti Osijek, Muzeja Slavonije Osijek, Gradskoga muzeja Virovitica, Gradskoga muzeja Vukovar, Muzeja grada Iloka) koje su povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom osmislile aktivnosti i načine pomoću kojih bi osobe s invaliditetom mogle biti posjetitelji muzejskih ustanova i aktivni sudionici njihovih radionica. U sklopu projekta, na samom početku bio je organiziran i seminar na kojem su se stručni muzejski djelatnici upoznali sa zakonskom regulativom te educirali o radu s osobama s invaliditetom. U publikaciji su zastupljeni tekstovi Morane Vouk („Od teorije“; „Do prakse“), Željke Miklošević („Društvena uloga muzeja - prema inkluziji osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju“), Leonilde Conti („Galerija za sve“), Denisa Detlinga („Muzej Slavonije za sve“), Jasmine Jurković Petras („Od sada pa nadalje“) i Ivane Nadovski („Muzej za sve u Vukovaru“). Drugi dio publikacije donosi savjete za prilagodbe interpretacije i interpersonalne komunikacije s osobama s invaliditetom (sa smanjenom pokretljivošću i tjelesnim invaliditetom, s oštećenjem sluha, s oštećenjima vida). U prilogu je i preporučena literatura. Publikacija je dostupna i u elektroničkom obliku u PDF formatu na mrežnim stranicama MUIH-a (URL:http://www.muih.hr/images/stories/novosti/2013/gluo/Muzeji_za_sve_2013.pdf) datum pristupa: 3.6.2014.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 3. ožujka 2016.