HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov sve prinove
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (64)

Sve prinove 20 (2013)

Afrika

Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 2013

Prinova br.: 20 (2013)
Nakon objavljivanja putopisa Jakova Šašela „Slike s Orijenta“ (2003.) Gradski muzej Karlovac nastavio je s izložbenom i izdavačkom interpretacijom tematike putovanja Karlovčana u nepoznate krajeve. Kakav je utjecaj Šašel imao na druge karlovačke putnike na Crni kontinent, predstavljeno je na izložbi „Afrika: Karlovčani u Africi u drugoj polovini 19. i početkom 20. st.“ održanu u Galeriji „Vjekoslav Karas“ (25. siječnja - 30. travnja 2013.). Autorica izložbe, viša kustosica mr. sc. Sanda Kočevar, uredila je i popratni istoimeni katalog izložbe. Dvojezični hrvatsko-engleski katalog, osim teksta Sande Kočevar o Karlovcu u drugoj polovini 19. stoljeća, donosi i tekstove Marka Freliha, arheologa Slovenskog etnografskog muzeja iz Ljubljane koji piše o Katoličkoj misiji u Južnom Sudanu sredinom 19. st. te dr. sc. Alexandera Lopašića, etnologa i umirovljenog profesora Sveučilišta u Readingu (Velika Britanija) o gradu Karlovcu i dva istraživača Afrike Janku Mikiću (1856.-1897.) i Dragutinu Lermanu (1863.-1918.). Atraktivni likovni postav izložbe tekstom je predstavila njegova dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović, dok je o bogatom edukativnom programu pisao muzejski pedagog Marinko Pleskina. Kataloški dio donosi popis 104 izložena predmeta. Tekstovi su ilustrirani crtežima te fotografijama Gorana Vranića i Olivera Budimira. Oblikovanje kataloga potpisuje Sandra Bolfek, autorica vizualnog identiteta izložbe.
Ebert, Anja

Ausstellungsplakate 1882 - 1932

Nuernberg, Germanisches Nationalmuseum, 2013

Prinova br.: 20 (2013)
Germanische Nationalmuseum u Nürnbergu dobio je na trajno čuvanje i pohranu iznimno vrijednu zbirku plakata od GfK Verein i Nürnberger Akademie für Absatzwirtschaft. Ova donacija predstavljena je prvi put u formi pregleda (2009.) na izložbi „Plakatno! Oglašavanje proizvoda na plakatima 1885-1965.“ (Plakativ! Produktwerbung im Plakat 1885-1965). Tada je uspješno prezentirano oglašavanja tvrtki u odabranom razdoblju. Kako Zbirku čini iznimno kvalitetna građa, bitna za povijest plakatne umjetnosti, tako je organizirana druga izložba u 2013. pod nazivom „Izložbeni plakati 1882–1932“ (Ausstellungsplakate 1882–1932) (15. 10. 2013. – 19. 10. 2014.). Publikacija, o kojoj je ovdje riječ, posvećena je spomenutoj izložbi u čijem su središtu plakati realizirani uz značajne muzejsko-galerijske izložbe. Prezentirano razdoblje, prijelaz 19. na 20. stoljeće, iznimno je bitno u plakatnoj umjetnosti. Prate ga promjene u tehničkoj izvedbi plakata, ali je još prisutnija dinamička izmjena novih stilova likovnoga izražavanja. Vizualizacija se u oglašavanju mijenja od estetike secesije, „Plavog jahača“, Jugendstila, „Mosta“, dadaizma do Bauhausa u smjeru internacionalizma te funkcionalizma prisutnoj sve do današnjih dana. München, Berlin i Dresden bili su centri stvaranja nove vizualne kulture u Njemačkoj, ali i mjesta njena razvoja i širenja na zapadnoeuropski civilizacijski kulturni krug. U prigodnoj publikaciji tiskanoj uz izložbu prezentirana je reprezentativna plakatna baština koja je danas u fokusu znanstvena interesa. Uredila ju je autorica izložbe Anja Ebert, volonterka u Germanischen Nationalmuseum. U uvodnom preglednom tekstu autorica je predstavila razvoj plakatne umjetnosti u Njemačkoj te njen međunarodni doprinos povijesti razvoja vizualne komunikacije i oglašavanja. U drugom dijelu publikacije slijede biografije umjetnika, kataloška prezentacija plakata s ilustracijama te bogata bibliografija. (Tončika Cukrov)

Biennials and beyond

London, Phaidon Press, 2013

Prinova br.: 20 (2013)
Pet godina nakon objave prve knjige „Exhibitions That Made Art History: 1863 – 1959“, Phaidon Press 2013. godine izdaje i drugu knjigu autora Brucea Altshulera - „Biennials and Beyond: 1962 – 2002“. Obje knjige su namijenjene proučavanju povijesti izložbi, točnije produbljivanju uvida u neke od antologijskih izložbi objedinjavanjem i objavljivanjem njihove popratne dokumentacije i tekstova. Upravo su postojanje dokumentacije, ali i relevantnost te činjenica da se radi o skupnoj izložbi suvremenih umjetničkih praksa, bili kriteriji autora za odabir izložbi. Za ovu je knjigu tako predstavljeno 25 izložbi suvremene umjetnosti održanih pretežno u zapadnoeuropskim zemljama i SAD-u, kao što su izložba Novih realista u New Yorku 1962., „Arte Povera + Azioni Povere“ u Amalfiju 1968., „When Attitudes Become Form“ u Bernu 1969., Documenta 5 iz 1972. i Documenta 11 iz 2002. (Kassel). Vremenski period kojeg tematizira druga knjiga značajno je kraći u odnosu na prvu knjigu. Iz Uvoda možemo saznati podosta o ulozi kustosa koja se oblikovala od 1960-ih godina naovamo, te na koji se način to reflektiralo na formate izlagačkog djelovanja. Autor ističe kako se u navedenom periodu kustos odmiče od zadaće „izbornika“ postojećih umjetničkih djela, te postaje „redateljem“, koristeći umjetnike i njihova djela radi realizacije svoje umjetničke vizije i koncepta izložbe. Harold Szeemann, najpoznatiji kustos svoga doba, osamostaljuje se od muzeja i uvodi pojavu nezavisnog kustosa, sam sebe nazvavši „stvaraocem izložbi“. Bijenala kao posebne vrste izložbi koje su međunarodnog karaktera, a odvijaju se u redovitim vremenskim intervalima, svojom su kompleksnošću doprinjele razvoju kustoskih timova i kolaborativnog rada. Altshuler ne zaobilazi spomenuti ni hrvatski kustoski kolektiv WHW koje su kustosirale Istanbulski bijenale 2009. godine. Knjiga je koncipirana po uzoru na svoju prethodnicu, te uz već spomenuti Uvod na početku knjige, donosi 25 cjelina. Svaka cjelina tematizira jednu izložbu te počinje informativnom karticom i kraćim tekstom, nakon čega slijede reprodukcije fotodokumentacije izložbi, skica i tehničkih planova, kataloga i plakata. Kustoski tekstovi, korespondencije s umjetnicima, kritike i novinski osvrti istaknuti su na plavoj pozadini na kraju svake cjeline. Knjiga je obogaćena bilješkama, odabranom bibliografijom i kazalom. (Ivona Marić)
Dvojković, Zdravko

Brane Crlenjak

Vukovar, Gradski muzej Vukovar, 2013

Prinova br.: 20 (2013)
Slikar, kipar i medaljer, pisac i pjesnik Brane Crlenjak (Vukovar, 1930. - 2014.) zasigurno je jedan od najznačajnijih likovnih umjetnika koji je svojim umjetničkim stvaralaštvom bio trajno vezan za rodni grad Vukovar. Stoga je Muzej grada Vukovara pod nazivom „Život posvećen umjetnosti“ objavio likovnu monografiju o Crlenjaku, svojemu višegodišnjem suradniku i bivšem kustosu likovne zbirke. Autor monografije je povjesničar umjetnosti Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik Gradskoga muzeja Vukovar, vrsni poznavalac i štovatelj Crlenjakova umjetničkog stvaralaštva. Opsežan Dvojkovićev esej upotpunjen je Crlenjakovim sjećanjima, ali i stihovima te reprodukcijama umjetnina. Predstavljen je umjetnikov opus koji „se razvijao staloženo, mirno i konstantno, nema u njemu ekstatičnosti i nemira jer se odvija u ritmu rijeka Vuke i Dunava“. Među ostalim, vrlo zanimljivo je i Crlenjakovo sjećanje na 1950-te godine i dane osnivanja Galerije umjetnina na temelju donacije dr. Antuna Bauera. Tekst je upotpunjen kronološkim popisom nastajanja medalja, plaketa i skulptura, popisom skulptura na javnim mjestima te zidnih dekoracija, popis Crlenjakovih knjiga, grafičkih mapa, likovne opreme i ilustracija knjiga, kronologijom izložaba s preslikama korica popratnih kataloga (1950.-2013.) te bibliografijom i popisom nagrada među kojima su i one za životno djelo. Brane Crlenjak preminuo je u lipnju 2014. (više o umjetniku u Hrvatskom biografskom leksikonu. URL:http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3716)
Quien, Guido; Schneider, Darko

Branko Vlahović

Zagreb, Art studio Obzori, 2012

Prinova br.: 20 (2013)
U zagrebačkom Tehničkom muzeju održana je retrospektivna izložba (prosinac 2012. - veljača 2013.) kipara Branka Vlahovića (Bjelovar, 1924. – Zagreb, 1979.), kao jedan od projekata nove muzeološke izložbene koncepcije koja ima namjeru povezati različite kreativne discipline. Time je Tehnički muzej po drugi put, nakon izložbe 1975.god., izložio skulpture i radove toga avangardnog kipara minimalističke orijentacije. Uz izložbu je održana i promocija prve i jedine Vlahovićeve likovne monografije objavljene u izdanju Art studija Obzori (Zagreb, 2012.). Autori tekstova su renomirani povjesničari umjetnosti Guido Quien („Samozatajni umjetnik“, „Tragom Branka Vlahovića“) i Darko Schneider („Hladan dodir“, „Chance in art is not chance“, „Manje je više“). G. Quien kaže „Branko Vlahović pripada, najšire govoreći, u krug problematičara forme, onih umjetnika koji su šezdesetih godina na različite načine smjerali apstraktnom, neprikazivačkom oblikovanju, negirali motivske, semantičke i subjektivne primjese, afirmirajući primarne oblike, te njima izvedene strukture.“ Likovni skulptorski rad predstavljen je unutar četiri cjeline koje su numerirane od broja I. do IV. (naime, Vlahović je svojima skulpturama samo dodjeljivao brojeve), a u posebnom su poglavlju reproducirani i Vlahovićevi crteži. Monografija donosi i biografiju Branka Vlahovića, kronologiju umjetnikovih samostalnih i skupnih izložaba, popis javnih spomenika te bibliografiju.

Bulletin Moravske galerie v Brne

Sv. 69 (2013.)
Brno, Moravska galeria, 2013

Prinova br.: 20 (2013)
Bilten Moravske Galerije u Brnu redovno se objavljuje od 1963. godine, započevši kao informativno glasilo i razvivši se tijekom godina u godišnjak s prilozima renomiranih svjetskih autora, ilustriran kvalitetnim ilustracijama u boji te popraćen sažecima na engleskome jeziku. Prvi tematski blok 69. sveska za 2013. godinu posvećen je umjetničkim muzejima. Povjesničar umjetnosti i muzeolog dr. sc. Stefan Kraus promišlja ulogu umjetničkih muzeja i izložaba suvremene likovne umjetnosti u muzejima („K čemu muzeum? K čemu umĕní?“). Svoja razmišljanja o odnosu muzeja i likovnih umjetnosti u intervjuima sa Martinom Vanekom iznijeli su povjesničar umjetnosti i muzeolog prof. dr. sc. Jiří Fajt, autor niza velikih izložaba srednjovjekovne umjetnosti i predavač na Sveučilištu u Leipzigu te prof. dr. sc. Kaliopi Chamonikola predavačica na Sveučilištu Masaryk u Brnu sa iskustvom kustosice i ravnateljice Moravske galerije u Brnu. Tomaš Zapletal, istraživač povijesti umjetničkih muzeja, opisao je 1970-te godine kao jedno od aktivnijih razdoblja u razvoju i radu Galerije središnje Češke (Stredočeske galerie); Tomáš Winter analizira izlagačke projekte „primitivne“ umjetnosti Afrike i Oceanije u češkim muzejima. Drugi tematski blok časopisa posvećen je sakralnoj i crkvenoj umjetnosti i donosi četiri priloga. Martin Vanēk bavi se pitanjem muzejske prezentacije srednjovjekovnih umjetnina van njihova originalna okruženja smatrajući kako spiritualnost u umjetničkim muzejima nije uvijek u fokusu. Svoja promišljanja iznijeli su u razgovoru s Martinom Vanekom i prof. Ondřej Jakubec, arhitekt Norbert Schmid koji se bavi međuodnosom teologije, arhitekture i umjetnosti te Dušan Buran, kustos Gotičke umjetničke zbirke u Slovačkoj nacionalnoj galeriji. Treće je tematsko poglavlje posvećeno „queer“ identitetu u praksi suvremenih čeških galerija, a četvrto češko-njemačkim vezama u muzejskoj izlagačkoj praksi. Posljednje tematsko poglavlje donosi izvješće o radu Moravske galerije za 2012. godinu.