HR | EN

MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE U RH

U središtu su zanimanja dokumentacijsko-informacijskog sustava MDC-a muzej i zbirka kao specifična kategorija građe. Stoga MDC vodi Registar muzeja, galerija i zbirki u RH kao jedinstvenu i specifičnu bazu podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentaciji i stručnim djelatnicima. Glavni kriterij upisa u Registar jest postojanje građe formirane u zbirku. Tako koncipiran Registar zapravo je evidencija "muzealizirane baštine" i sadržava podatke o svim muzejskim institucijama u Hrvatskoj bez obzira na njihov pravno-administrativni status.

Prema stručnim i administrativnim kriterijima razlikujemo muzeje:

Registar je koncipiran kao kompleksna baza podataka sastavljena od pet skupina podataka (manjih baza) koje su međusobno povezane.

Strukturu Registra razradili su stručnjaci MDC-a, a čine je ove skupine podataka:

 1. Opći podaci o ustanovi
 2. Podaci o adresama
 3. Podaci o stručnom osoblju
 4. a) Podaci o odjelima
  b) Podaci o muzejskim zbirkama
  c) Podaci o dokumentacijskim fondovima
 5. Podaci o radionicama (restauratorskoj, preparatorskoj)
 6. Podaci o knjižnici
 7. Podaci o arhivu
 8. Servisne informacije

Podaci za Registar prikupljaju se istraživanjem koje se provodi početkom svake kalendarske godine. Odaziv na istraživanje posljednjih godina kreće se između 70 i 90%. Osim istraživanjem, podaci se tijekom cijele godine prikupljaju i na druge načine: iz izvješća o radu, usmenim putem, dopisima, obilascima muzeja radi različitih drugih poslova, vijestima iz tiska i na druge načine.

Statična i lokalna jednokorisnički orijentirana baza, od svojeg je začetka 1992. godine, na temelju stručnih kriterija i korisničkih zahtjeva, a uz pomoć razvoja tehnologije, postala dinamičnom, dostupnom na internetu (Projekt Hrvatski Virtualni Muzeji) te višekorisnički orijentiranom. MDC je danas jedina institucija koja može ponuditi opsežan i sustavan skup podataka o muzejima, pa je stoga važan izvor informacija muzejskim stručnjacima, Sustavu muzeja RH, Ministarstvu kulture RH, međunarodnim organizacijama i projektima, medijima, širokoj javnosti, kao i stručnjacima MDC-a u obavljanju svih redovitih stručnih djelatnosti i u realizaciji projekata. Izradom općih i specifičnih statističkih pregleda te analizom podataka iz Registra, MDC može ponuditi relevantne podatke koji daju sliku hrvatske muzejske zajednice i na temelju kojih se može kreirati i korigirati muzejska politika u Hrvatskoj. Uključivanjem u rad EGMUS-a (European Group on Museum Statistics), podaci iz Registra služe i za izradu komparativnih analiza na europskoj razini.

Kontakt:
Ivona Marić
E: imaric@mdc.hr

MUZEJI, ZBIRKE I RIZNICE U VLASNIŠTVU VJERSKIH ZAJEDNICA

Registar muzeja, zbirki i riznica vjerskih zajednica nastao je kao rezultat prikupljanja podataka od 1996. godine.

Podaci su prikupljeni iz mnogih izvora, među kojima navodimo najvažnije

 • Podaci prikupljeni trima anketama MDC-a 1997./98. godine, 2001. godine i 2008. godine. U prvom anketiranju nam je pomogla Hrvatska biskupska konferencija, tako da je anketni upitnik stigao do svake župe ili samostana, a u zadnjem Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine.
 • Izvještaj za svaku obrađenu jedinicu u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, istraživanje stanja crkvenog blaga, MDC, Zagreb, 1996. godine
 • Izvještaj: Grad Zagreb, Zbirke u vlasništvu vjerskih zajednica, MDC, Zagreb. svibanj 1997. g.
 • Registracije pokretnih spomenika kulture Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine i njezinih konzervatorskih odjela
 • Prijave za upis u očevidnik muzeja Ministarstva kulture RH.
 • Katalozi, deplijani, literatura...

Za potrebe Registra kreiran je anketni formular koji je omogućio da se dobiju strukturirani podaci. Izrađena je baza podataka koja omogućuje pretraživanje po odrednicama i postavljanje Registra na site MDC-a s pretražnicima po tri kriterija: gradu, vjerskoj zajednici i konzervatorskom odjelu.

Svjesni smo manjkavosti Registra: neujednačeni su opisi zbirki, ponegdje su oni preopsežni, a ponegdje šturi i nedostatni ovisno o podacima kojima raspolažemo; nazivlje nije ujednačeno; nedovoljno su definirani kriteriji po kojima se neka zbirka uvrštava u naš Registar...Registar ne treba shvačati kao dovršen čin. Iz njega će neke jedinice nestati, a druge ćemo dodavati.

Registar zapravo nikada neće biti u potpunosti dovršen, jer se i podaci mijenjaju od godine do godine, ali je koliko znamo, jedini takav u Hrvatskoj i biti će, nadamo se, sve bolji i precizniji. Kako primijenjena tehnologija omogućava promjene u bazi podataka pozivamo sve surfere da nam jave ako uoče neku grešku, ako imaju kakvu nadopunu ili ispravak ili prijedlog za upis neke nove zbirke.

Kontakt:
Dunja Vranešević
E: dvranesevic@mdc.hr