HR | EN

Ovdje možete pronaći tekstove, preglede i brojke o hrvatskim muzejima. Nastali su različitim istraživanjima i analizama podataka s ciljem stjecanja uvida u stanje i trendove u pojedinim segmentima muzejske djelatnosti i muzejima općenito.
Statistički pregledi temelje se na podacima iz Registra muzeja, galerija i zbirki u RH.

Predstavljamo i projekte Europske grupe za muzejsku statistiku (EGMUS), što će omogućiti komparativnu analizu hrvatskih muzeja s muzejima iz drugih europskih zemalja.

Godišnji pregledi prema kategorijama: osnivač, djelokrug, tip i vrsta muzeja te struktura stručnih djelatnika prema zvanju.

STATISTIČKI PREGLEDI PO GODINAMA

STATISTIČKI PREGLED POSJETA MUZEJIMA

STATISTIČKI PREGLED POSJETA MUZEJIMA

* podaci preuzeti iz anketnog upitnika o posjećenosti hrvatskih muzeja / zbirki

TEKSTOVI ZA MUZEJSKU STATISTIKU