HR | EN

Zakonski okvir

Zakon o muzejima

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Principi / načela koordinacije i komunikacije

načelo stručne kompetencije i fl eksibilnosti

Svrha / cilj

Matičnost